iPhone

netwerk blokkeren
(verwijderen uit instellingen/algemeen/profiel om terug telefoon terug te zetten in oude configuratie)